Willem van Dam | beeldend Kunstenaar
  intro     fig. 11a
             
    Een heel ander ontwerp en constructie is een onmogelijke driehoek, opgebouwd uit drie zijden van kubusblokken (35x35cm) die met dunne ijzeren stangen (z.g. draadeind met moeren) op rij zijn gezet. Twee rijen worden loodrecht op elkaar bevestigd. De derde rij blokken wordt in tweeën gedeeld en elk deel wordt loodrecht aan de einden van de twee eerder gekoppelde rijen bevestigd. De zo ontstane afstand tussen de nieuwe einden is ongeveer drie meter.

Bekijkt men dit werk van een zekere afstand vanuit één bepaald observatiepunt, dan ontstaat de suggestie dat de twee gedeelten toch één zijde van de driehoek vormen. Echter vanuit dat punt gezien is het laatste blok drie meter verder dan het eerste blok. Hoe verder van je af, hoe kleiner je het ziet.

Om die reden loopt de maat van de blokken vanaf de kijkstand gezien op in grootte zodat ze even groot lijken en dat je op die manier toch een echt onmogelijk driehoek ziet. Van de voorste kubus werd een hoek afgenomen en binnenwerks afgetimmerd, omdat anders het achterste blok aan twee zijden zou worden overlapt en daarmee het onmogelijke effect te niet zou doen.
Dit kunstobject dat van grenenhout is gemaakt, hing hoog tussen de bomen in de Keukenhof te Lisse (2011)(zie fig. 11a en 11b). Een klein model van massief eikenhout is geschikt voor binnen (kijk afstand 5 meter)(zie fig. 12 en 13).

Een variant hierop werd de Onmogelijke Cirkel in bezit van het Illusium te Gent (zie fig. 14a, 14b en 14c).
    fig. 11b
           
        fig. 12
           
        fig. 13
           
        fig. 14a
De cirkel van
de zijkant
gezien.

             
fig. 14b
De cirkel van
de achterkant gezien.
      fig. 14c
De cirkel
vanaf het juiste kijkpunt.
             
    © Willem van Dam